Tilbage til Sponsorer

Hvorfor sponsorer?

Folk-Club ’95 er en upolitisk, selskabelig og kulturel forening, der har til formål at virke almennyttig ved at udbrede og vedligeholde interessen i det vestjyske for især folkemusik gennem afholdelse af musikarrangementer.

Foreningens arrangementer finder fortrinsvis sted i Folkets Hus på Tegltorvet i Struer, men større arrangementer kan afholdes andetsteds. Vi afholder klubaften den sidste mandag i hver måned bortset fra sommerferien og december.

Vi tror selv, at vi har fundet en kulturel niche her i det vestjyske for vore medlemmer, der er glade for at kunne gå i byen mandag aften for at høre god folkemusik. Folk-Club ’95 har eksisteret siden 1995 og har nu et godt og stabilt medlemstal. Foreningen har hjemsted i Struer, men medlemmerne kommer fra en stor del af det vestjyske, lige fra Hurup i nord til Nr. Nebel i syd og fra Ringkøbing i vest til Skive i øst.

Vi mener, det er vigtigt, at deltagerprisen for vore klubaftener holdes så lav som muligt. Medlemsgebyret er vores vigtigste indtægtskilde og basis for betaling af honorar til vores kunstnere. En eller to gange årligt prøver vi så med et lidt dyrere arrangement, hvor kunstnerhonoraret er noget større, og hvortil der derfor er forhøjede billetpriser.

Sponsorater er et vigtigt bidrag, idet det forøger vores muligheder for at engagere dygtige kunstnere.

Det aktive samarbejde med områdets erhvervsliv i form af tegning af en række sponsorater, er særdeles vigtig for klubben. Folk-Club ’95 har i de senere år haft omkring 13.000 besøg om året på hjemmesiden, hvoraf en stor del er opslag fra lokalområdet.

Sponsorer bliver ligeledes eksponeret ved alle vores arrangementer. Sponsorer har mulighed for at indgå aftale om øget markedsføring ved enkeltarrangementer i kraft af et øget sponsorbidrag, f.eks. ved køb af billetter til en større del af sponsors medarbejderstab.

Yderligere information om Folk-Club ’95 og vore arrangementer kan findes på www.folkclub95.dk

Evt. spørgsmål kan rettes til foreningens formand, Knud Erik Grøn på tlf. 28 71 97 43 eller pr. mail til knusse@live.dk.