Tilbage til Generalforsamling

Referat 2012

Referat fra den ordinære generalforsamling i Folk-Club ’95 onsdag den 7. marts 2012 afholdt Nørregade i AktivitetsCenter Struer.

1. Der deltog 10 medlemmer i generalforsamlingen, der blev afholdt ifølge vedtægterne. Formanden, Mette Ørskov, bød velkommen til generalforsamlingen og gav ordet videre til aftenens dirigent, Evald Schmidt, der efter lidt muntert tumult konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Vi har igen i år haft et rigtig spændende år på mange punkter – og et travlt år med masser af dejlig musik.

Økonomisk har vi kunne trække vejret mere roligt i år end i lang tid. Vi har fået fint luft i økonomien og det giver os plads til at kræse lidt om vores medlemmer. Vi har igen i år fået tilskud fra Struer kommunes musikråd, og i år er beløbet igen 4000,- kr. og vi siger mange tak for det. Kassereren vil i sin beretning være mere konkret om klubbens økonomiske situation.

I forhold til medlemstal kan jeg sige, at vores medlemstal fortsat er stabilt på godt 250 personer, men med tendens til stigning. Det giver os nogle gange problemer med pladsen i Folkets Hus og med hurtigt udsolgte koncerter. Men vi prøver at skaffe plads til alle.

Gennem året har der været nok at se til. Vi har altid ideer og lyst til mindst 5-6 arrangementer mere. Men det er vigtig ikke at slides op, og vi kan da også mærke at mange af os har været med i mange år. Så er det nogle gange vigtigt at huske, at dette er en fritidssyssel…Og at vi har mange i klub-baglandet, der gerne vil byde sig til. Vi har haft et godt, konstruktiv og meget hyggelig samarbejde i bestyrelsen. Mange tak for det alle sammen. Det er jo det, der gør, at man gang på gang gider møde op…

Musikalsk har det været et spændende og afvekslende år. Vi har haft følgende arrangementer:

Jan: Fichers. Feb: Nuala Kennedy. Marts: Almost Irish. April: Tradish. Maj: Hal og Nikolai. Nov:Brian Mc.Niell.

I Foråret kan vi se frem til:

Marts: Goitse. April: Anders Mikkelsen og Hans Grassvold. Maj: Dick Gaughan og Rod Sinclair. Juni: Stephen Quigg.

Sluttelig vil jeg sige, at det er jo stadig ikke kun vores fortjeneste, at vi kan prale med sådan en velfungerende og velbesøgt klub her i Struer. Vi vil gerne sige tak til et stort og trofast publikum; vi fornemmer i har tillid til klubben og møder op, – også selvom I ikke lige kender navnet. Det er dejligt at se, at I tør lade jer overraske – det er det, vi så gerne vil….. De musikere der spiller hos os er meget imponerede over den store tilslutning på almindelige mandage aftener!!

Tak til vores samarbejdspartnere: primært musikerne, lydfolk og Folkets Hus. Personlig glæder jeg mig til at nyt og spændende år med masser af hygge og god musik i Folk-Club ’95.

3. Kasserens beretning

Viste et pænt overskud imod sidste års underskud, hvilket giver foreningen nye muligheder for at hyre gode orkestre i den kommende periode.

4. Indkommende forslag

Ingen forslag indkommet.

5. Valg til bestyrelsen

Alle på valg ønskede at fortsætte, og det blev de så 🙂 Tillykke.

6. Fastsættelse af kontingent

Fastholdes på 200 kr. for par og 125 kr. for enkeltpersoner

7. Eventuelt

– Hvordan håndterer vi vores succes m.h.t. mange fremmødte? Der fremkom mange ideer, der behandles på førstkommende bestyrelsesmøde hos Peter.

– Ella meldte sig som frivillig hjælper. Tak for det 🙂 I den forbindelse blev det pointeret, at frivillige hjælper ikke betaler entre til de arrangemneter, hvor de hjælper.