Tilbage til Generalforsamling

Referat 2018

Referat 2018

Dagsorden og referat fra generalforsamlingen i Folk-Club ’95 5. marts 2018

Valg af dirigent.

Rita Grøn blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Kommentar: God ide, hvis informationen også havde været på hjemmesiden.

Formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. Se den fulde beretning herunder.

Formandens beretning

De sidste fem år har jeg, som indledning til min beretning, måttet sige, at det forgangne år har været helt forrygende – godt – fantastisk etc.…… Og …. det skal der heldigvis ikke laves om på i år. 2017 har været endnu et godt år i Folk Club 95`.

Vi har afholdt ikke mindre end 11 arrangementer i 2017. Det er to mere end sædvanligt. Det skyldes, at vi i april havde en ekstra koncert med Other Roads, og i oktober havde vi Stephen & Pernille Quigg, som havde tilbudt en erstatnings koncert, fordi de måtte aflyse i maj.

Forårs programmet var med Habadekuk i januar, Folk Friends i februar, Thessing og Møller i marts, afsluttende med Ellie i maj. Tak til Ellie, fordi de med så kort varsel, trådte til i stedet for Stephen & Pernille Quigg.

Efteråret forsatte vi med David Davies Band i september, Almost Irish i oktober, Mikkelsen og Roland i november, og så sluttede vi året af med Åben Scene på Musikskolen. Åben Scene har altid været godt besøgt, men i 2017 blev alle rekorder slået, derfor har bestyrelsen besluttet at holde fast i konceptet med gratis adgang, mulighed for at komme allerede klokken seks og nyde en forudbestilt platte, og mon ikke også kassereren gir en lille ting at skylle ned med.

Årets absolutte publikums rekord var Almost Irish i oktober, hvor der var 169 gæster.

I 2016 var der i gennemsnit omkring 120 gæster per arrangement, det har været lidt faldende i 2017, hvor der i gennemsnit har været 98. Selvom dette er ganske pænt, så kan det dog ses, at tilslutningen falder lidt, når der er tale om ekstra koncerter. Om dette skyldes markedsføring eller musikvalg, har vi i bestyrelsen besluttet, at spørge medlemmerne om. Der bliver udarbejdet et lille spørgeskema med nogle få spørgsmål, som kommer til at ligge på bordene til klubaftnerne. Vi håber derved at få svar på hvad der evt. kan gøres bedre.

Musiksamrådet bevilligede i 2017 de 4000,- der var ansøgt om til Åben Scene. Vi takker for tilskuddet, som gør, at der til dette arrangement kan tilbydes gratis adgang. Ansøgningen på 29.000,- til ”Cover the Waterfront with Folk-Music” blev desværre ikke imødekommet, hvilket gjorde at projektet ikke blev til noget. Der er også i 2017 ansøgt om tilskud fra Musiksamrådet til to arrangementer i 2018. Åben Scene; hvor der er ansøgt om 6000,-. Derudover er der søgt om 16.000,- til ”Folk-Music på havnen ved Limfjorden Rundt arrangementet”.

Facebook gruppen Folk Club 95` er nu på 206 medlemmer. Jeg kan kun opfordre jer til at anbefale gruppen til venner, som interessere sig for folk musik. I må meget gerne være med til at gøre gruppen attraktiv for folk elskere f.eks. ved at lægge relevante opslag ind. Jeg er administrator og forsøger at være forbi på siden hver dag, således ansøgninger om medlemskab samt opslag godkendes hurtigst muligt.

Kontrakten med Dorthe og Svend Erik som musikansvarlige er forlænget. Tak for det gode samarbejde.

Hjemmesiden er godt besøgt, og det bliver tilsyneladende kun bedre.

Vi har i forbindelse med opkrævning af kontingentet for 2018 haft nogle henvendelser gående på parmedlemskab kontra enkelt medlemskab. Blot for god ordens skyld gøres der her opmærksom på generalforsamlingens beslutning fra sidste år. Folk-Club ’95 har ens medlemskab for alle. 125,- for enkelt og 250,- for par. Medlemstallet er pt. 225, men mon ikke vi igen i år når godt 250?

Erhvervsmedlemskab  er i år blevet revideret ud fra princippet “value for money”. Vore sponsorer har nu tre modeller til forskellig pris at vælge imellem.

Stor tak til alle jer medlemmer, som bakker så godt op om alle vore arrangementer.

Også stor tak til Erhvervssponsorer, Folkets Hus og Allround Musik for godt samarbejde.

Sidst men ikke mindst – Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og hyggeligt samvær.

Kassererens beretning.

Kassereren fremlagde det godkendte regnskab. Regnskabet viste en god udvikling, der sikrer, at vi i den kommende tid fortsat kan tilbyde koncerter af god kvalitet.

Kassererens beretning blev godkendt uden kommentarer.

Indkomne forslag.

Ingen forslag.

Valg til bestyrelsen.

Gitte Møller modtog desværre ikke genvalg. Foreningen siger Gitte tusind tak for indsatsen gennem mange år.

Den nye bestyrelse blev som følger:

Bestyrelsen:

 • Jens Ole Jespersen

 • Evald Schmidt

 • Ib Kejlberg

 • Knud Erik Grøn

 • Bruno Dahl Bruun

 • Sonja Christiansen

 • Bent Kudsk

Suppleanter:

 • Merethe Støttrup

 • Birgit Roesgaard

Revisorer:

 • Irene Kristensen

 • Tove Krarup Stigaard

Fastsættelse af kontingent 2019.

Vi fastholder 125 kr. per medlem.

Eventuelt.

Et nyt medlem (Birthe) roste den modtagelse og det musikvalg, vi har i foreningen og udtrykte samtidig, at Åben Scene var godt og burde fastholdes, hvilket formanden lovede :-).