Tilbage til Generalforsamling

Referat 2020

ndag d. 24.august 2020 kl. 19:00 , Struer Aktivitetscenter

lokale 5

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 1. Formandens beretning.

 1. Kassererens beretning.

 1. Indkomne forslag,

 1. Valg:

Bestyrelsen:

 • Evald Schmidt (modtager genvalg)
 • Ib Kejlberg (modtager ikke genvalg)
 • Jens Ole Jespersen (modtager genvalg)

Suppleanter:

 • Merethe Støttrup
 • Birgit Roesgaard

Revisorer:

 • Irene Kristensen
 • Tove Krarup Stigaard
 1. Fastsættelse af kontingent for 2020.
 1. Eventuelt.

1: Valg af dirigent

Rita Grøn valgt.

2: Formandens beretning – se herunder.

Beretningen godkendes

3: Kassereren fremlægger klubbens regnskab

Regnskabet godkendes.

Jens Ole Jespersen slutter med at fortælle, at vi har skiftet bank og nu er i Sparekassen Thy.

Vi har derfor fået ny konto.

4. Indkomne forslag

Vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

Der foreslås at der i vedtægterne skal indskrives, at i særlige tilfælde er arrangementerne kun for medlemmer.

Det foreslås at vedtægterne får titler for at skabe bedre overblik.

Desuden foreslås det at paragraf 7 bliver til paragraf 6 og at indholdet fra tidligere paragraf 6 flyttes op under paragraf 2.

Ændringsforslagene vedtages. (Se de rettede vedtægter på hjemmesiden.)

5.Valg til bestyrelsen

Evald Schmidt genvalgt.

Jens Ole Jespersen genvalgt.

Ib Kejlberg modtager ikke genvalg.

Daisy Wium valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Suppleanter

Merethe Støttrup genvalgt.

Birgit Roesgaard genvalgt.

Revisorer

Irene Kristensen genvalgt.

Tove Krarup Stigaard genvalgt.

6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Det vedtages.

7. Eventuelt

Ib får en erkendtlighed som tak for sin indsats i bestyrelsen.

Struer den 24. august 2020

Sonja Christiansen

Formandens beretning ved generalforsamlingen 2020

En speciel dato i et specielt år for vores generalforsamling, alt er vendt op og ned. Men sidste år, som er året min beretning omhandler, var, heldigvis, ikke så specielt. Uden at lyde hovmodig, så var det endnu et år i den lange perlerække af år, hvor der har været en fantastisk opbakning til vores koncerter og hvor stemningen over alt, har været positiv.

I 2019 har der været afholdt 8 traditionelle klubaftner, vi var med på havnen til Limfjorden Rundt og sluttede året af med julekoncert på Gymnasiet.

 

Oysterband åbnede sæsonen i januar. I februar havde vi en dobbelt koncert med Kieran Goss & Annie Kinsella og Inver. Other Roads gav koncert i marts. Shamrock i april og så sluttede M.C. Hansen foråret af i maj.

Inden starten af efterårssæsonen var vi igen med på havnen til Limfjorden Rundt i begyndelsen af september. En rigtig god eftermiddag og aften, hvor teltet var godt besøgt endda til tider helt fyldt. Vi siger tak til alle medvirkende musikere og sponsorer.

 1. Lydens By, som støttede med kr. 5.000, – til musikken.
 2. Struer Kommunen som ligeledes støttede med kr. 5.000 til musikken.
 3. Thisted Bryghus.
 4. Meny for lån af kaffemaskiner.
 5. Ved Fjorden, for kontant beløb pr. solgt portion skipper labskovs, at Frans igen fik udsolgt, var jo kun glædeligt.
 6. Ivan Jacobsen for ballast til teltet så det ikke fløj i havnen.

Nu var det jo anden gang vi var med og jeg vil igen takke for det gode samarbejde før under og efter arrangementet.

I efteråret begyndte vi med Søren Krogh & Janus Bechmann i september, efterfulgt af Laursen i oktober. Almost Irish sluttede efteråret af i november. Det gav lidt udfordringer med hensyn til pladsen, ikke mindre end 220 havde fundet vej til Folkets Hus den aften.

I gennemsnit har der til de 8 traditionelle klubaftner været 152 gæster. Det er jo et tegn på stigende interesse, hvilket kun er glædeligt, men som tidligere nævnt også udfordrende de aftner, hvor der er flest.

Året sluttede med julekoncert den 16. december på Struer Statsgymnasium. Aftenen blev indledt med en buffet fra Gammel Amstrup slagteren efterfulgt af koncert med Christian Alvad og Anna Wirsèn.

Markedsføring af vores arrangementer kører perfekt. Mange besøger vores hjemmeside og læser vores nyhedsmail. Skulle der være en rigtig Facebook nørd, der vil hjælpe med at få vores profil gjort lidt mere prof, hilser vi vedkomne velkommen.

Musiksamrådet har i 2019 bevilliget kr. 2000,-.

Kontrakten med Dorthe og Svend Erik, som musikansvarlige er forlænget. Og vi takker for det gode samarbejde.

Medlemstallet ligger på 240, hvilket har været ret stabilt de sidst år.

Stor tak til alle vores medlemmer for den altid gode opbakning.

Tak til vores erhvervssponsorer, Folkets Hus og Allround Musik for godt samarbejde.

Stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og altid hyggelige samvær. Uden jer, var alt dette her ikke muligt.