Tilbage til Generalforsamling

Referat 2015

Referat fra Folk-Club ’95’s generalforsamlingen 23. marts 2015 på Struer Borgerskole.


Valg af dirigent: Ib Nielsen foreslået og valgt.

Formandens beretning: Godkendt. (Se hele beretningen herunder)


Kassererens beretning: Generalforsamlingen vedtog, at regnskabet udsættes til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.


Indkomne forslag: Ingen.


Valg til bestyrelsen: På valg var Bent, Ib, Birgit og Knud Erik. Bent, Ib og Knud Erik genvalgt. Gurli Møller Nielsen valgt til bestyrelsen.


Valg af 2 suppleanter: Kaj og Peter modtager ikke genvalg. Jens Ole Jespersen valgt. Birgit valgt som suppleant.


Valg af 2 revisorer: Genvalg af Margit Gregersen og Jan Schmidt.


Fastsættelse af kontingent for 2016: Bestyrelsen indstiller at kontingenten fastholdes i 2016. Godkendt.


Eventuelt: Måske kan vi med fordel tilpasse priserne på drikkevarer og entreindtægt? Tages op på næste bestyrelsesmøde.


Formandens beretning.

2014 har været endnu et fantastisk år for Folk-Club ’95. Medlemstallet ligger ret stabilt, og der har været stor opbakning til alle vores klubaftener og ved flere lejligheder har opbakningen været over al forventning.

Vi har afholdt 9 arrangementer, hvor der har været budt på alle genrer indenfor folk musikken.

I januar havde vi Christian Søgaards trio.

I februar Hverdagsastronauterne.

I marts prøvede vi noget helt nyt, en dobbelt koncert, hvor Forever Young lagde ud med første sæt og Louise Jordan afsluttede. En meget vellykket aften, så vi vil helt sikkert forsøge os med dette koncept en anden gang.

I april havde vi besøg af Fjärin.

Forårets program afsluttedes i maj med Almost Irish.

Efter sommerpausen lagde vi i september ud med Folkzone.

I oktober HP. Lange; Delta Connections.

I november Peter Abrahamsen med Sigfred Pedersen cabaret.

Vi afsluttede året med åben scene, igen en god aften hvor flere lokale bands var på scenen.

Jeg vil gerne takke virksomhederne, for alle de flotte gaver vi kan udlodde ved rafling – både tak til dem som skænker gaverne, og tak til jer som er flittige til at samle dem ind. Det er en kærkommen ekstraindtægt.

Hjemmesiden er godt besøgt, i 2014 var der 25.011 besøgende og i 2015 har der indtil videre været 6167. En stor tak til Bent og Evald for hjemmesiden og ikke mindst Erik, som levere nogle fantastiske billeder.

I år har vi fået væsentlig flere erhvervssponsorer, hvilket skyldes en ihærdig indsat fra ”efterlønneren”, stort tak til sponsorerne.

Den gode lyd og den altid positive omtale i pressen, er jo en del af hemmeligheden bag vores succes, derfor vil vi gerne takke pressen, Folkets Hus og Kasper fra Allround Music.

I år har vi 20 års jubilæum, det kræver naturligvis noget helt særligt, derfor vil jeg også gerne sige tak til jubilæumsudvalget for det arbejde, som I allerede har udført. I forhold til dette vil jeg gerne rette en særlig tak til Peter, som jo træder ud af bestyrelsen i aften, men han har heldigvis lovet at forsætte i jubilæumsudvalget. Jeg er sikker på, at vi alle får en hel fantastisk dag.

Også i år (2015) har vi søgt om midler fra Musiksamrådet i Struer, vi var så heldige at få tildelt 4000 kr. og det vil vi gerne takke for.

Stor tak til bestyrelsen for det kæmpe stykke arbejde der bliver gjort i forhold til; klubaftener, nyhedsbreve, plakater, programmer og kontrakter.

En masse nævnt og forhåbentlig ingen glemt, men skulle det være tilfældet, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige en samlet tak for det hele.