Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Folk-Club’95

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

mandag den 14. juni 2021 kl. 19.00 i Aktivitetscentret Struer, Salen.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3 Kassererens beretning

4. Indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

5. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Knud Erik Grøn

Bent Kudsk

Bruno Dahl Bruun

Sonja Christiansen

Alle modtager genvalg

Suppleanter:

Merethe Støttrup

Birgit Roesgaard

Revisorer

Irene Kristensen

Tove Krarup Stigaard

6. Fastsættelse af kontingent for 2021

7. Eventuelt

Ved generalforsamlingen er Folk-Club ’95 vært ved en bid brød. Af hensyn til dette er tilmelding nødvendigt. Tilmelding på SMS til Knud Erik Grøn på 28719743 senest den 10. juni kl. 12.00.

For god ordens skyld, gør vi opmærksom på, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har betalt kontingent for 2021 – og man har coronapasset i orden.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Sonja Christiansen

Indkaldelse og dagsorden 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Folk-Club’95 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag den 14. juni 2021 kl 19.00 i Aktivitetscentret Struer, Salen. Dagsorden: 1.Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3 Kassererens beretning 4. Indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen) 5. Valg til bestyrelsen På valg er: Knud Erik …

Referat 2020

ndag d. 24.august 2020 kl. 19:00 , Struer Aktivitetscenter lokale 5 Dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassererens beretning. Indkomne forslag, Valg: Bestyrelsen: Evald Schmidt (modtager genvalg) Ib Kejlberg (modtager ikke genvalg) Jens Ole Jespersen (modtager genvalg) Suppleanter: Merethe Støttrup Birgit Roesgaard Revisorer: Irene Kristensen Tove Krarup Stigaard Fastsættelse af kontingent for 2020. Eventuelt. 1: …

Referat 2021

Referat af generalforsamlingen i Folk-Club’95 mandag den 14.juni 2021 Dagsorden; 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Fastsættelse af kontingent for 2021 7. Eventuelt 1. Valg af dirigent Ritta Grøn blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Knud Erik Grøn aflagde formandsberetning, den vedhæftes …

Vedtægter for Folk-Club ’95

VEDTÆGTER FOR FOLK-CLUB ’95 § 1 Navn og formål Foreningens navn er FOLK-CLUB ’95. Den har til formål at virke almennyttig ved at udbrede og vedligeholde interessen i det vestjyske for især folkemusik gennem afholdelse af musikarrangementer. Evt. overskud ved disse skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. § 2 Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er …

Referat 2019

Referat generalforsamling 18. marts 2019 i Struer Aktivitetscenter Referat: Valg af dirigent. Forslag: Rita, godkendt. Dirigenten konstaterede herefter at indkaldelsen var lovlig ifølge vedtægterne. Formandens beretning. Beretning godkendt. Se hele beretningen herunder. Kassererens beretning. Fantastisk positiv beretning med mange detaljer fremlagt med humor 🙂 Beretningen godkendt med akklamation. Indkomne forslag.( bestyrelsen har ændringsforslag – se …

Referat 2018

Referat 2018 Dagsorden og referat fra generalforsamlingen i Folk-Club ’95 5. marts 2018 Valg af dirigent. Rita Grøn blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Kommentar: God ide, hvis informationen også havde været på hjemmesiden. Formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. Se den fulde beretning herunder. Formandens beretning De sidste fem …

Referat 2017

Referat fra Folk-Club ’95’s generalforsamling den 13. marts 2017 i Aktivitetscenter Struer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Rita Grøn foreslået og vedtaget. 2. Formandens beretning Beretningen godkendt. Se hele beretningen herunder. 3. Kassererens beretning Beretningen godkendt. 4. Indkomne forslag Ingen forslag. 5. Valg til bestyrelsen  Knud Erik Grøn valgt.  Bent Kudsk valgt.  Ib Nielsen og …

Referat 2016

Referat fra Folk-Club ’95’s generalforsamling den 14. marts 2016 på Aktivitetscenter Struer. Valg af dirigent: Evald Schmidt foreslået og vedtaget. Formandens beretning: Godkendt. (Se hele beretningen nederst i referatet) Kassererens beretning: Jens Ole Jespersen fremlagde regnskabet, idet Merete ikke var til stede grundet ferie. Foreningens økonomi er fortsat sund og positiv, selvom vi havde et større underskud i.f.m. …

Referat 2015

Referat fra Folk-Club ’95’s generalforsamlingen 23. marts 2015 på Struer Borgerskole. Valg af dirigent: Ib Nielsen foreslået og valgt. Formandens beretning: Godkendt. (Se hele beretningen herunder) Kassererens beretning: Generalforsamlingen vedtog, at regnskabet udsættes til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde. Indkomne forslag: Ingen. Valg til bestyrelsen: På valg var Bent, Ib, Birgit og Knud Erik. Bent, Ib og Knud Erik genvalgt. Gurli …

Referat 2014

Referat 1. Valg af dirigent: Bent blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning: Godkendt. (Se hele beretningen herunder) 3. Kassererens beretning: Vi har fortsat en rigtig fin økonomi og dermed stor frihedsgad til at lave arrangementer i den kommende tid. Årets resultat blev et overskud på 11.798 kr. og en likvid beholdning på 89.908 kr. Kassererens beretning blev …

Referat 2013

1. Valg af dirigent: Evald blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning: Godkendt. (Se hele beretningen herunder) 3. Kassererens beretning: Vi har fortsat en rigtig fin økonomi og dermed stor frihedsgad til at lave arrangementer i den kommende tid. Ved sæsonafslutning 2013 havde et overskud på 1671 kr. og en likvid beholdning på 77.609 kr. Kassererens beretning blev …

Referat 2012

Referat fra den ordinære generalforsamling i Folk-Club ’95 onsdag den 7. marts 2012 afholdt Nørregade i AktivitetsCenter Struer. 1. Der deltog 10 medlemmer i generalforsamlingen, der blev afholdt ifølge vedtægterne. Formanden, Mette Ørskov, bød velkommen til generalforsamlingen og gav ordet videre til aftenens dirigent, Evald Schmidt, der efter lidt muntert tumult konstaterede, at generalforsamlingen var …

Referat 2011

Referat fra den ordinære generalforsamling i Folk-Club ’95 mandag den 7. februar 2011 afholdt i Folkets Hus, Tegltorvet 2 i Struer. 1. Der deltog 12 medlemmer i generalforsamlingen, der blev afholdt ifølge vedtægterne. Formanden, Mette Ørskov, bød velkommen til generalforsamlingen og gav ordet videre til aftenens dirigent, Niels-Jørgen Kjeldgård Knudsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var …