Generalforsamling

Referat 2020

ndag d. 24.august 2020 kl. 19:00 , Struer Aktivitetscenter lokale 5 Dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassererens beretning. Indkomne forslag, Valg: Bestyrelsen: Evald Schmidt (modtager genvalg) Ib Kejlberg (modtager ikke genvalg) Jens Ole Jespersen (modtager genvalg) Suppleanter: Merethe Støttrup Birgit Roesgaard Revisorer: Irene Kristensen Tove Krarup Stigaard Fastsættelse af kontingent for 2020. Eventuelt. 1: …

Referat 2021

Referat af generalforsamlingen i Folk-Club’95 mandag den 14.juni 2021 Dagsorden; 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Fastsættelse af kontingent for 2021 7. Eventuelt 1. Valg af dirigent Ritta Grøn blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Knud Erik Grøn aflagde formandsberetning, den vedhæftes …

Referat 2022

Referat af generalforsamlingen i Folk-Club ’95 Mandag den 21.marts 2022 i Aktivitetscentret Struer Dagsorden: 1.Valg af dirigent 2.Formandens beretning 3.Kassererens beretning 4.Indkomne forslag 5.Valg til bestyrelsen 6.Fastsættelse af kontingent 7.Eventuelt 1. Rita Grøn blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning blev godkendt. Beretningen følger som bilag 1. 3. Kassererens beretning blev i Jens Ole Jespersens …

Referat 2023

Referat af generalforsamling i Folk–Club ’95 mandag den 6. marts 2023 Dagsorden: Valg af dirigent Årsberetning ved formanden Årsregnskab ved kassereren Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år 4 medlemmer På valg er Knud Erik Grøn, Bruno Dahl Bruun, Bent …

Referat 2024

Generalforsamling i Folk-Club ’95, 4. marts 2024 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning ved formanden 3. Årsregnskab ved kassereren 4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 5. Valg 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Daisy Wium, Evald Schmidt (modtager ikke genvalg) Jens …

Referat 2019

Referat generalforsamling 18. marts 2019 i Struer Aktivitetscenter Referat: Valg af dirigent. Forslag: Rita, godkendt. Dirigenten konstaterede herefter at indkaldelsen var lovlig ifølge vedtægterne. Formandens beretning. Beretning godkendt. Se hele beretningen herunder. Kassererens beretning. Fantastisk positiv beretning med mange detaljer fremlagt med humor 🙂 Beretningen godkendt med akklamation. Indkomne forslag.( bestyrelsen har ændringsforslag – se …

Referat 2018

Referat 2018 Dagsorden og referat fra generalforsamlingen i Folk-Club ’95 5. marts 2018 Valg af dirigent. Rita Grøn blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Kommentar: God ide, hvis informationen også havde været på hjemmesiden. Formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. Se den fulde beretning herunder. Formandens beretning De sidste fem …

Referat 2017

Referat fra Folk-Club ’95’s generalforsamling den 13. marts 2017 i Aktivitetscenter Struer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Rita Grøn foreslået og vedtaget. 2. Formandens beretning Beretningen godkendt. Se hele beretningen herunder. 3. Kassererens beretning Beretningen godkendt. 4. Indkomne forslag Ingen forslag. 5. Valg til bestyrelsen  Knud Erik Grøn valgt.  Bent Kudsk valgt.  Ib Nielsen og …

Referat 2016

Referat fra Folk-Club ’95’s generalforsamling den 14. marts 2016 på Aktivitetscenter Struer. Valg af dirigent: Evald Schmidt foreslået og vedtaget. Formandens beretning: Godkendt. (Se hele beretningen nederst i referatet) Kassererens beretning: Jens Ole Jespersen fremlagde regnskabet, idet Merete ikke var til stede grundet ferie. Foreningens økonomi er fortsat sund og positiv, selvom vi havde et større underskud i.f.m. …

Referat 2015

Referat fra Folk-Club ’95’s generalforsamlingen 23. marts 2015 på Struer Borgerskole. Valg af dirigent: Ib Nielsen foreslået og valgt. Formandens beretning: Godkendt. (Se hele beretningen herunder) Kassererens beretning: Generalforsamlingen vedtog, at regnskabet udsættes til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde. Indkomne forslag: Ingen. Valg til bestyrelsen: På valg var Bent, Ib, Birgit og Knud Erik. Bent, Ib og Knud Erik genvalgt. Gurli …

Referat 2014

Referat 1. Valg af dirigent: Bent blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning: Godkendt. (Se hele beretningen herunder) 3. Kassererens beretning: Vi har fortsat en rigtig fin økonomi og dermed stor frihedsgad til at lave arrangementer i den kommende tid. Årets resultat blev et overskud på 11.798 kr. og en likvid beholdning på 89.908 kr. Kassererens beretning blev …

Referat 2013

1. Valg af dirigent: Evald blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning: Godkendt. (Se hele beretningen herunder) 3. Kassererens beretning: Vi har fortsat en rigtig fin økonomi og dermed stor frihedsgad til at lave arrangementer i den kommende tid. Ved sæsonafslutning 2013 havde et overskud på 1671 kr. og en likvid beholdning på 77.609 kr. Kassererens beretning blev …

Referat 2012

Referat fra den ordinære generalforsamling i Folk-Club ’95 onsdag den 7. marts 2012 afholdt Nørregade i AktivitetsCenter Struer. 1. Der deltog 10 medlemmer i generalforsamlingen, der blev afholdt ifølge vedtægterne. Formanden, Mette Ørskov, bød velkommen til generalforsamlingen og gav ordet videre til aftenens dirigent, Evald Schmidt, der efter lidt muntert tumult konstaterede, at generalforsamlingen var …

Referat 2011

Referat fra den ordinære generalforsamling i Folk-Club ’95 mandag den 7. februar 2011 afholdt i Folkets Hus, Tegltorvet 2 i Struer. 1. Der deltog 12 medlemmer i generalforsamlingen, der blev afholdt ifølge vedtægterne. Formanden, Mette Ørskov, bød velkommen til generalforsamlingen og gav ordet videre til aftenens dirigent, Niels-Jørgen Kjeldgård Knudsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var …