Tilbage til Generalforsamling

Referat 2014

Referat

1. Valg af dirigent: Bent blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning: Godkendt. (Se hele beretningen herunder)

3. Kassererens beretning: Vi har fortsat en rigtig fin økonomi og dermed stor frihedsgad til at lave arrangementer i den kommende tid. Årets resultat blev et overskud på 11.798 kr. og en likvid beholdning på 89.908 kr. Kassererens beretning blev godkendt.

4. Indkomne forslag: Ingen.

5. Valg til bestyrelsen: På valg var Gitte Møller, Merete Støttrup og Evald Schmidt. Alle blev genvalgt.

6. Valg af 2 suppleanter: Peter Hansen og Kaj Kongsgaard var på valg og blev genvalgt.

7. Valg af 2 revisorer: Genvalg af Margit Gregersen og Jan Schmidt.

8. Fastsættelse af kontingent for 2014: Bestyrelsen indstiller at kontingenten fastholdes i 2014. Godkendt.

9. Eventuelt: Intet at bemærke.

Formandens beretning 2014.

2013 var endnu et fantastisk år i Folk Club 95. Ikke mindre end 9 arrangementer med rigtig god tilslutning. Der har været budt på et alsidigt musikprogram, med lidt for en hver smag i alle genrer indenfor folk-musikken.

Vi lagde i marts måned ud med Svøbsk.

I april skulle vi så have haft Dave Swarbrick og Lars Kjædegaard, dette arrangement blev desværre aflyst pga. sygdom, men i stedet trådte Lars Kristensen og Seàn Wehlan til. Der var violin og harpe for alle pengene.

Fra guds eget land var det i maj måned Chuck Brodsky, der gæstede Struer.

Efteråret startede ud med Mike Whellans (Sco) og Uffe Sten (DK) i september, efterfulgt af Bayous i oktober.

November bød på hele to arrangementer. 4. nov. Oysterband. Årets hovednavn i Folk Club95. Mikael K. og Klondyke sluttede 25. nov. 2013 af.

Her i år har Christain Søgaard`s trio gæstet os i jan. og i feb. havde vi Hverdagsastronauterne.

Vores hjemmeside er godt besøgt med omkring 25.000 pr år, meget forståeligt for den er virkelig flot. Tak til Bent og Grethe`s datter for set-uppet.

Medlemstallet har, som det ser ud lige nu været en smule dalende, men mon ikke de sidste kommer med inden så længe.

Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til vore medlemmer for den opbakning der altid er til klubaftnerne, bliv endelig ved med det.

Tak til erhvervssponsorerne. Jeres støtte gør det muligt at opretholde den musikalske standard, som må siges at være høj.

Tak til pressen for den altid fine omtale af og om vore arrangementer.

Til Folkets Hus skal der lyde en tak for samarbejdet i året der er gået.

Tak for den altid gode lyd til lydfolkene fra All-Round musik.

Der skal også lyde en kæmpe tak til bestyrelsen for det store stykke arbejde der bliver gjort, ikke bare til klubaftenerne, nej så sandelig også for alt det der går forud for arrangementerne.

Hædres Dem som hædres bør. I bestyrelsen har vi en person, som i år har 10 års jubilæum. Birgit har passet på finanserne i mange år, og det gjorde hun godt. Nu får vi glæde af hendes erfaring og som medlemsadmini-strator. Tak for de første ti år, vi håber på, du bliver mange år endnu.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt et kort bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen blev konstitueret. Se den aktuelle bestyrelse på hjemmesiden.