Tilbage til Sponsorer

Sponsorkontrakt

SPONSORAT 2024 Folk-Club ’95
Folk-Club ’95 er en kulturel forening, der har som formål at udbrede og vedligeholde interessen i det
vestjyske for folkemusik gennem afholdelse af musikarrangementer.
Foreningens arrangementer finder fortrinsvis sted i Folkets Hus på Tegltorvet i Struer, men større
arrangementer kan afholdes andetsteds. De foregår normalt den sidste mandag i hver måned bortset
fra sommerferien og december.

Vi tror selv, at vi har fundet en kulturel niche her i det vestjyske, hvor vores medlemmer, der for det
meste er mellem 35 og 70 år gamle, er glade for at kunne gå i byen mandag aften for at høre god
folkemusik. Folk-Club ’95 har eksisteret siden 1995 og har nu et godt og stabilt medlemstal på ca.
200. Foreningen har hjemsted i Struer, men medlemmerne kommer fra en stor del af det vestjyske,
lige fra Hurup i nord til Nr. Nebel i syd og fra Ringkøbing i vest til Skive i øst.

Vi mener, det er vigtigt, at deltagerprisen for vores klubaftener holdes så lav som muligt. Medlems kontingentet er vores vigtigste indtægtskilde og basis for betaling af honorar til vores kunstnere. En eller to gange årligt prøver vi så med et lidt dyrere arrangement, hvor kunstnerhonoraret er noget
større, og hvortil der derfor er forhøjede billetpriser.

Sponsorater betyder meget, idet de øger klubbens muligheder for at engagere dygtige kunstnere.
Derfor er et aktivt samarbejde med områdets erhvervsliv i form af tegning af sponsorater særdeles
vigtigt for klubben.
Vores sponsorer eksponeres på klubbens hjemmeside – www.folkclub95.dk – hvor der i de senere år
har været omkring 13.000 opslag. Vores sponsorer bliver desuden eksponeret på storskærm ved
klubbens arrangementer.
Yderligere information om Folk-Club ’95 og vores arrangementer kan findes på www.folkclub95.dk
Evt. spørgsmål kan rettes til foreningens formand, Knud Erik Grøn på tlf. 28 71 97 43 eller pr. mail til
knusse@live.dk.

SPONSORAT 2024 Folk-Club ’95
Aftale mellem: Folk-Club ’95 og undertegnede sponsor.
Sponsors stempel eller kontaktoplysninger her:

Pkt. 1. Aftalens omfang
a. Dette sponsorat gælder for et kalenderår.

Pkt. 2. Former for sponsorater:

• Gevinstsponsorat:
▪ Omtale på klubbens hjemmeside og ved vores arrangementer
▪ 2 medlemskort – Giver adgang til klubbens arrangementer til medlemspris
▪ Pris: Donation af gevinster til en værdi af mindst 500 kr. eller betaling af
500 kr. til køb af gevinster.
▪ Værdi af sponsorat: 500 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:
• Standardsponsorat:
▪ Omtale på klubbens hjemmeside og ved vores arrangementer
▪ Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside
▪ 2 medlemskort – Giver adgang til klubbens arrangementer til medlemspris
▪ 10 entrebilletter til klubbens arrangementer
▪ Pris: 1000 kr.
▪ Værdi af sponsorat: 1400 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

• Premiumsponsorat:
▪ Omtale på klubbens hjemmeside og ved vores arrangementer
▪ Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside
▪ 2 medlemskort – Giver adgang til klubbens arrangementer til medlemspris
▪ 12 entrebilletter til klubbens arrangementer
▪ 12 ølbilletter
▪ Pris: 1500 kr.
▪ Værdi af sponsorat: 1850 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

Pkt. 3. Sponsors forpligtelser
a. Sponsor betaler i henhold til det indgåede sponsorat.
b. Folk-Club ’95 opkræver betalingen til betaling 15 dage efter aftalens indgåelse.
c. Betalingen kan overføres til Foreningens konto, Bankreg. nr.: 9119, kontonr.: 0005168430.

Pkt. 4. Forpligtelser for Folk-Club ’95
a) Folk-Club ’95 giver med denne aftale sponsor ret til at kalde sig sponsor for Folk Club ’95.
b) Se pkt. 2
c) Folk-Club ’95 sender gerne foreningens nyhedsbreve om aktuelle arrangementer til sponsor. Mailadresse bedes oplyst.

Pkt. 5 Aftalens løbetid
a. Dette sponsorat er indgået for året 2024. Aftalen kan forlænges for 1 kalenderår ad gangen.
b. Sponsoratet er uopsigeligt i aftalens løbetid.
Pkt. 6 Underskifter
a. Denne aftale er underskrevet i 2 enslydende kopier.
………………………………., den / 2024
Underskrifter:
_________________________________ ________________________________ KOPI TIL SPONSOR

 

SPONSOR FOLK CLUB ‘95
SPONSORAT 2024 Folk-Club ’95
Aftale mellem: Folk-Club ’95 og undertegnede sponsor.
Sponsors stempel eller kontaktoplysninger her:

Pkt. 1. Aftalens omfang
b. Dette sponsorat gælder for et kalenderår.

Pkt. 2. Former for sponsorater:
• Gevinstsponsorat:
▪ Omtale på klubbens hjemmeside og ved vores arrangementer
▪ 2 medlemskort – Giver adgang til klubbens arrangementer til medlemspris
▪ Pris: Donation af gevinster til en værdi af mindst 500 kr. eller betaling af
500 kr. til køb af gevinster.
▪ Værdi af sponsorat: 500 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:
• Standardsponsorat:
▪ Omtale på klubbens hjemmeside og ved vores arrangementer
▪ Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside
▪ 2 medlemskort – Giver adgang til klubbens arrangementer til medlemspris
▪ 10 entrebilletter til klubbens arrangementer
▪ Pris: 1000 kr.
▪ Værdi af sponsorat: 1400 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

• Premiumsponsorat:
▪ Omtale på klubbens hjemmeside og ved vores arrangementer
▪ Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside
▪ 2 medlemskort – Giver adgang til klubbens arrangementer til medlemspris
▪ 12 entrebilletter til klubbens arrangementer
▪ 12 ølbilletter
▪ Pris: 1500 kr.
▪ Værdi af sponsorat: 1850 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

Pkt. 3. Sponsors forpligtelser
a. Sponsor betaler i henhold til det indgåede sponsorat.
b. Folk-Club ’95 opkræver betalingen til betaling 15 dage efter aftalens indgåelse.
c. Betalingen kan overføres til Foreningens konto, Bankreg. nr.: 9119, kontonr.: 0005168430.

Pkt. 4. Forpligtelser for Folk-Club ’95
d) Folk-Club ’95 giver med denne aftale sponsor ret til at kalde sig sponsor for Folk Club ’95.
e) Se pkt. 2
f) Folk-Club ’95 sender gerne foreningens nyhedsbreve om aktuelle arrangementer til sponsor. Mailadresse bedes oplyst.

Pkt. 5 Aftalens løbetid
c. Dette sponsorat er indgået for året 2024. Aftalen kan forlænges for 1 kalenderår ad gangen.
d. Sponsoratet er uopsigeligt i aftalens løbetid.

Pkt. 6 Underskifter
b. Denne aftale er underskrevet i 2 enslydende kopier.
………………………………., den / 2024
Underskrifter:
_________________________________ ________________________________ KOPI TIL FOLK CLUB 95’