Tilbage til Sponsorer

Sponsorkontrakt

 

SPONSORAT 2020

Aftale mellem: Folk-Club ’95 og undertegnede sponsor. Sponsors stempel eller kontaktoplysninger:

Pkt. 1. Aftalens omfang

 1. Dette sponsorat gælder for et kalenderår.

Pkt. 2. Former for sponsorater:

 • Gevinstsponsorat:
   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer
   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer
   • Adgang til medlemspris
   • Pris: Donation af gevinster til en værdi af mindst 500 kr. eller betaling af

500 kr. til køb af gevinster.

   • Værdi af sponsorat: 500 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:
 • Standardsponsorat:
   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer
   • Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside
   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer
   • 12 entrebilletter til klubbens arrangementer
   • Pris: 1000 kr.
   • Værdi af sponsorat: 1400 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:
 • Premiumsponsorat:
   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer
   • Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside
   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer
   • 12 entrebilletter til klubbens arrangementer
   • 12 ølbilletter
   • Pris: 1500 kr.
   • Værdi af sponsorat: 1850 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

Pkt. 3. Sponsors forpligtelser

a. Sponsor betaler i henhold til det indgåede sponsorat.

b. Folk-Club ’95 opkræver betalingen i januar til betaling efter 15 dage.

c. Betalingen kan overføres til Foreningens konto, Bankreg. nr.: 7500, kontonr.: 5004272.

Pkt. 4. Forpligtelser for Folk-Club ’95

a. Folk-Club ’95 giver med denne aftale sponsor ret til at kalde sig sponsor for Folk Club ’95.

b. Se pkt. 2

Pkt. 5 Aftalens løbetid

 1. Dette sponsorat er indgået for året 2020. Aftalen kan forlænges for 1 kalenderår ad gangen.
 2. Sponsoratet er uopsigeligt i aftalens løbetid.

Pkt. 6 Underskifter

 1. Denne aftale er underskrevet i 2 enslydende kopier.

………………………………., den / 2020

Underskrifter:

_________________________________ ________________________________ KOPI TIL SPONSOR

SPONSOR FOLK CLUB ‘95

SPONSORAT 2020

Aftale mellem: Folk-Club ’95 og undertegnede sponsor. Sponsors stempel eller kontaktoplysninger:

Pkt. 1. Aftalens omfang

 1. Dette sponsorat gælder for et kalenderår.

Pkt. 2. Former for sponsorater:

 • Gevinstsponsorat:
   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer
   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer
   • Adgang til medlemspris
   • Pris: Donation af gevinster til en værdi af mindst 500 kr. eller betaling af

500 kr. til køb af gevinster.

   • Værdi af sponsorat: 500 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:
 • Standardsponsorat:
   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer
   • Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside
   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer
   • 12 entrebilletter til klubbens arrangementer
   • Pris: 1000 kr.
   • Værdi af sponsorat: 1400 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:
 • Premiumsponsorat:
   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer
   • Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside
   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer
   • 12 entrebilletter til klubbens arrangementer
   • 12 ølbilletter
   • Pris: 1500 kr.
   • Værdi af sponsorat: 1850 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

Pkt. 3. Sponsors forpligtelser

a. Sponsor betaler i henhold til det indgåede sponsorat.

b. Folk-Club ’95 opkræver betalingen i januar til betaling efter 15 dage.

c. Betalingen kan overføres til Foreningens konto, Bankreg. nr.: 7500, kontonr.: 5004272.

Pkt. 4. Forpligtelser for Folk-Club ’95

a. Folk-Club ’95 giver med denne aftale sponsor ret til at kalde sig sponsor for Folk Club ’95.

b. Se pkt. 2

Pkt. 5 Aftalens løbetid

 1. Dette sponsorat er indgået for året 2020. Aftalen kan forlænges for 1 kalenderår ad gangen.
 2. Sponsoratet er uopsigeligt i aftalens løbetid.

Pkt. 6 Underskifter

 1. Denne aftale er underskrevet i 2 enslydende kopier.

………………………………., den / 2020

Underskrifter:

_________________________________ ________________________________ KOPI TIL FOLK CLUB ‘95

SPONSOR FOLK CLUB ‘95