Tilbage til Sponsorer

Sponsorkontrakt

Folk-Club ’95 er en upolitisk, selskabelig og kulturel forening, der har til formål at virke almennyttig ved at udbrede og vedligeholde interessen i det vestjyske for især folkemusik gennem afholdelse af musikarrangementer.

Foreningens arrangementer finder fortrinsvis sted i Folkets Hus på Tegltorvet i Struer, men større arrangementer kan afholdes andetsteds. Vi afholder klubaften den sidste mandag i hver måned bortset fra sommerferien og december.

Vi tror selv, at vi har fundet en kulturel niche her i det vestjyske, hvor vores medlemmer, der for det meste er mellem 35 og 70 år gamle, er glade for at kunne gå i byen mandag aften for at høre god folkemusik. Folk-Club ’95 har eksisteret siden 1995 og har nu et godt og stabilt medlemstal. Foreningen har hjemsted i Struer, men medlemmerne kommer fra en stor del af det vestjyske, lige fra Hurup i nord til Nr. Nebel i syd og fra Ringkøbing i vest til Skive i øst.

Vi mener, det er vigtigt, at deltagerprisen for vores klubaftener holdes så lav som muligt. Medlemskontingentet er vores vigtigste indtægtskilde og basis for betaling af honorar til vores kunstnere. En eller to gange årligt prøver vi så med et lidt dyrere arrangement, hvor kunstnerhonoraret er noget større, og hvortil der derfor er forhøjede billet-priser.

Sponsorater er også et vigtigt bidrag, idet det forøger vores muligheder for at engagere dygtige kunstnere.

Det aktive samarbejde med områdets erhvervsliv i form af tegning af en række sponsorater, er særdeles vigtig for klubben. Folk-Club ’95 har i de senere år haft omkring 13.000 besøg om året på hjemmesiden, hvoraf en stor del er opslag fra lokalområdet.

Sponsorer bliver ligeledes eksponeret ved alle vores arrangementer og på vores hjemmeside. Sponsorer har mulighed for at indgå aftale om øget markedsføring ved enkeltarrangementer i kraft af et øget sponsorbidrag, f.eks. ved køb af billetter til en større del af sponsors medarbejderstab.

Yderligere information om Folk-Club ’95 og vores arrangementer kan findes på www.folkclub95.dk

Evt. spørgsmål kan rettes til foreningens formand, Knud Erik Grøn på tlf. 28 71 97 43 eller pr. mail til knusse@live.dk.

Aftale mellem: Folk-Club ’95 og undertegnede sponsor. Sponsors stempel eller kontaktoplysninger:

Pkt. 1. Aftalens omfang

 1. Dette sponsorat gælder for et kalenderår.

Pkt. 2. Former for sponsorater:

 • Gevinstsponsorat:

   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer

   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer

   • Adgang til medlemspris

   • Pris: Donation af gevinster til en værdi af mindst 500 kr. eller betaling af

500 kr. til køb af gevinster.

   • Værdi af sponsorat: 500 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

 • Standardsponsorat:

   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer

   • Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside

   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer

   • 12 entrebilletter til klubbens arrangementer

   • Pris: 1000 kr.

   • Værdi af sponsorat: 1400 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

 • Premiumsponsorat:

   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer

   • Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside

   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer

   • 12 entrebilletter til klubbens arrangementer

   • 12 ølbilletter

   • Pris: 1500 kr.

   • Værdi af sponsorat: 1850 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

Pkt. 3. Sponsors forpligtelser

a. Sponsor betaler i henhold til det indgåede sponsorat.

b. Folk-Club ’95 opkræver betalingen i januar til betaling efter 15 dage.

c. Betalingen kan overføres til Foreningens konto, Bankreg. nr.: 9119, kontonr.: 0005168430.

Pkt. 4. Forpligtelser for Folk-Club ’95

 1. Folk-Club ’95 giver med denne aftale sponsor ret til at kalde sig sponsor for Folk Club ’95.

 2. Se pkt. 2

 3. Folk-Club ’95 sender gerne foreningens nyhedsbreve om aktuelle arrangementer til sponsor. Mailadresse bedes oplyst.

Pkt. 5 Aftalens løbetid

 1. Dette sponsorat er indgået for året 2022. Aftalen kan forlænges for 1 kalenderår ad gangen.

 2. Sponsoratet er uopsigeligt i aftalens løbetid.

Pkt. 6 Underskifter

 1. Denne aftale er underskrevet i 2 enslydende kopier.

………………………………., den / 2022

Underskrifter:

_________________________________     ________________________________ KOPI TIL SPONSOR

                        SPONSOR                                                      FOLK CLUB ‘95

Aftale mellem: Folk-Club ’95 og undertegnede sponsor. Sponsors stempel eller kontaktoplysninger:

Pkt. 1. Aftalens omfang

 1. Dette sponsorat gælder for et kalenderår.

Pkt. 2. Former for sponsorater:

 • Gevinstsponsorat:

   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer

   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer

   • Adgang til medlemspris

   • Pris: Donation af gevinster til en værdi af mindst 500 kr. eller betaling af

500 kr. til køb af gevinster.

   • Værdi af sponsorat: 500 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

 • Standardsponsorat:

   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer

   • Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside

   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer

   • 12 entrebilletter til klubbens arrangementer

   • Pris: 1000 kr.

   • Værdi af sponsorat: 1400 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

 • Premiumsponsorat:

   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer

   • Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside

   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer

   • 12 entrebilletter til klubbens arrangementer

   • 12 ølbilletter

   • Pris: 1500 kr.

   • Værdi af sponsorat: 1850 kr. Ved valg af dette sponsorat, sæt kryds:

Pkt. 3. Sponsors forpligtelser

a. Sponsor betaler i henhold til det indgåede sponsorat.

b. Folk-Club ’95 opkræver betalingen i januar til betaling efter 15 dage.

c. Betalingen kan overføres til Foreningens konto, Bankreg. nr.: 9119, kontonr.: 005168430.

Pkt. 4. Forpligtelser for Folk-Club ’95

 1. Folk-Club ’95 giver med denne aftale sponsor ret til at kalde sig sponsor for Folk Club ’95.

 2. Se pkt. 2

 3. Folk-Club ’95 sender gerne foreningens nyhedsbreve om aktuelle arrangementer til sponsor. Mailadresse bedes oplyst.

Pkt. 5 Aftalens løbetid

 1. Dette sponsorat er indgået for året 2022. Aftalen kan forlænges for 1 kalenderår ad gangen.

 2. Sponsoratet er uopsigeligt i aftalens løbetid.

Pkt. 6 Underskifter

 1. Denne aftale er underskrevet i 2 enslydende kopier.

………………………………., den / 2022

Underskrifter:

_________________________________     ________________________________ KOPI TIL SPONSOR

                        SPONSOR                                                      FOLK CLUB ‘95