Tilbage til Generalforsamling

Referat 2021

Referat af generalforsamlingen i Folk-Club’95

mandag den 14.juni 2021

Dagsorden;

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

6. Fastsættelse af kontingent for 2021

7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Ritta Grøn blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning

Knud Erik Grøn aflagde formandsberetning, den vedhæftes som bilag 1

Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens beretning

Jens Ole Jespersen fremlagde regnskabet. Medlemstallet er stabilt.

Trods koncerter med få deltagere og aflysninger, har året kun givet et mindre underskud.

Kassererens beretning blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

5. Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er:

Knud Erik Grøn, Bent Kudsk, Bruno Dahl Bruun, Sonja Christiansen.

Alle modtog genvalg.

Valg af suppleanter:

Birgitte Roesgaard og Merethe Tøttrup.

Begge modtog genvalg.

Valg af Revisorer:

Tove Krarup Stiggaard og Irene Kristensen.

Begge modtog genvalg.

6. Fastsættelse af kontingent for 2021

Kontingent fortsætter uændret.

7. Eventuelt

Der spørges til Limfjorden rundt. Det bliver en realitet.

Anne vil gerne komme med forslag til musik generelt.

Struer den 14.juni 2021

Sonja Christiansen

Bilag 1:

Formandens beretning ved generalforsamlingen 2021.

Træls er vel ikke for meget sagt, når vi ser tilbage på 2020. En lille virus fra Wuhan fik i den grad vent op og ned på vores tilværelse, og endnu en gang vist os hvor sårbare vi er. Corona test, mundbind og håndsprit blev en naturlig del af vor hverdag.

Det er jo også grunden til, at vi har måtte udsætte vores generalforsamlingen flere gange. Heldigvis er vi nu kommet så langt, at der er godt gang i vaccinationerne og vi må samles med andre end den nære familie, når bare vi er vaccineret eller har en negativ test.

Bestyrelsesmøde har vi ikke kunnet holde på sædvanlig vis, det har dog vist sig, at vi på trods af, at nogle af os er blevet lidt grå i toppen, er vi ikke er helt dinosaurer. Teams er blevet en ny mødeform og har faktisk vist sig at være helt ok.

HP Lange & Big Gum åbnede 27 januar 2020 sæsonen. En fantastisk aften hvor der var 182 der havde fundet vej til Folkets Hus.

24 februar havde vi besøg af Ian Bruce, endnu en god aften, som også var godt besøgt, med 175 publikummer.

11 marts 2020, en dato vi alle vil huske. Danmark måtte lukkes ned, da pandemien også havde ramt vores lille land.

Vi måtte aflyse/udsætte koncerterne med Bragr i marts, Tide Lines i april og The Grandfætters i maj.

Generalforsamlingen som normalt afholdes i marts måtte også udsættes.

I september blev det igen muligt at afholde koncerter, dog under skærpede omstændigheder. På bænkerækker med afstand imellem grupper, der ikke var i relation til hinanden, og max 125 personer. Ingen pause i koncerten, mundbind når man ikke sad ned.

Vi valgt at afholde de tre koncerter i september – oktober og november, under disse skærpede omstændigheder.

I september var det Tobacco, som indtog scenen. En god aften, desværre havde Corona sat sine tydelige spor, hvilket kunne ses på antallet af gæster.

Billedet var det samme i oktober, hvor det var Phønix som indtog scenen. God musik, men alt få tilhører.

Vi sluttede året af med Stanley og Anders i november, også en god aften, men billedet havde ikke ændret sig. Vi blev i bestyrelsen lidt bange for om der var kommet en Corona forskrækkelse iblandt os.

Julekoncerten valgte vi at aflyse. Det var med de gældende restriktioner ikke muligt at afholde den under de ellers så hyggelig former.

Det var planen, at vi igen skulle være med ved Limfjorden Rundt, men som bekendt blev den også aflyst.

Hjemmesiden er godt besøgt, og mange læser vores nyhedsmail.

Kontrakten med Dorthe og Svend Erik, som musikansvarlige er forlænget. Og vi takker for det gode samarbejde.

Medlemstallet ligger på 240, hvilket har været ret stabilt de sidst år.

Stor tak til alle vores medlemmer for den altid gode opbakning.

Tak til vores erhvervssponsorer, Folkets Hus og Allround Musik for godt samarbejde.

Stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og altid hyggelige samvær. Uden jer, var alt dette her ikke muligt.

I dag er første dag, hvor vi ikke længere behøver at bære mundbind indendørs, og jeg håber, at det herfra kun bliver bedre og bedre, at vi alle er på vej ind i en tilværelse, hvor Corona nok er noget der findes, men også noget som vi har fået styr på.