Tilbage til Generalforsamling

Referat 2022

Referat af generalforsamlingen i Folk-Club ’95

Mandag den 21.marts 2022 i Aktivitetscentret Struer

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Kassererens beretning

4.Indkomne forslag

5.Valg til bestyrelsen

6.Fastsættelse af kontingent

7.Eventuelt

1. Rita Grøn blev valgt som dirigent

2. Formandens beretning blev godkendt. Beretningen følger som bilag 1.

3. Kassererens beretning blev i Jens Ole Jespersens fravær fremlagt af Knud Erik Grøn. Regnskabet viser en sund økonomi og blev godkendt. 

4. Bestyrelsen forslår en § 7, for at sikre klubbens bestyrelsesmedlemmmer aldrig kan komme til at hæfte personligt for klubbens gæld.

Ordlyden af § 7 bliver:

Folk Club ’95 hæfter kun for eventuelle forpligtigelser med sin formue.

Bruno Dahl Bruun har undersøgt om det er lovligt, og det er det.

Forslaget blev vedtaget og tilføjes nu i vores vedtægter.

5.Valg til bestyrelsen:

Evald Schmidt, Jens Ole Jespersen,Daisy Wium, modtog genvalg

Valg af suppleanter:

Merethe Støttrup, Birgit Roesgaard

Valg af Revisorer:

Tove K Stigaard

Irene Kristensen

6. Nuværende kontingent på 125 kr. pr. medlem fortsætter.

7. Under evt. opstod en debat omkring hvilke parametre vi kan justere på, for at skabe større likviditet.

Medlemmer af klubben Flemming Skindhøj og Lars Lauridsen foreslår, at nuværende sponsorer hjælper med at skaffe nye sponsorer.

Dette kan ske ved at indbyde eventuelle nye sponsorer til vores arrangementer, hvor de kan se hvad det er de kan støtte.

Der foreslås også sponsoraftener med indformation i forbindelse med en koncert.

Eventuel en aften kun for sponsorer.

Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget.

Den 27. marts 2022

Sonja Christiansen

Bilag 1

Formandens beretning for 2021.

Det er en usikker tid vi lever i, allerbedst som vi så nogenlunde har fået pandemien under kontrol, skal vi nu forholde os til, at der er krig i Europa. Mange flygtninge kommer til landet og vi ser stigende priser på stort set alt. Selv om vi er dybt berørte her i vores lille klub, så får krigen næppe nogen indflydelse på vore arrangementer. Det har desværre ikke været tilfældet angående Coronaen. Mange koncerter har vi måttet aflyse og vi har ikke haft helt så mange medlemmer til de afholdte koncerter som vanligt. Det er min klare fornemmelse, at vi nu er ved at være på den anden side og jeg håber, at vi også til vinter får lov at leve uden forsamlingsforbud, masker og andre foranstaltninger mod smitten.

Bestyrelsesmøder kan vi nu holde som før, hvor vi på skift er på besøg hos hinanden. Det er rigtig hyggeligt og hygge…, det er vi heldigvis gode til.

2021 har som nævnt, desværre budt på en del aflysninger/udsættelser.

Mandag den 25. januar havde vi Peter Vesth og Kristian Rusbjerg på programmet, denne koncert blev udsat til manddag den 25. april 2022.

Mandag den 22. februar havde vi Bragr på programmet, denne koncert blev udsat til mandag den 28. februar 2022.

Mandag den 29. marts havde vi Tide Lines på programmet, en koncert, som desværre allerede havde været udsat to gange. Det har ikke været muligt i skrivende stund at få fornyet kontrakten. Der arbejdes på at få det på plads, ikke mindst fordi de jo bliver mere og mere populærere.

Mandag den 26. april havde vi Other Roads på programmet, denne koncert blev udsat til mandag den 28. marts 2022.

Langt om længe kunne vi i maj 21 vinke farvel til Corona restriktionerne og byde velkommen til The Grandfætters.

Efter sommerpausen var vi onsdag den 15. september igen med ved Limfjorden Rundt. Endnu en gang var der stor søgning til vort telt på havnen. Vi takker vore sponsorer Færch fonden – Musiksamrådet – Restaurant Ved Fjorden og Entreprenør Ivan Jacobsen for støtten. En støtte som gør det muligt for os at arrangerer dette arrangement uden entreindtægt.

I efteråret havde vi følgende koncerter: mandag den 27. september Folk Friends, mandag den 25. oktober Tim Easton og mandag den 29. november Ida Wenøe & the Silver Cords.

Vi sluttede 2021 af med vores hyggelige julearrangement på Struer Statsgymnasium. En fantastisk aften, hvor vi forsøgte at skabe lidt julestemning med pyntede borde – fælles spisning og koncert med Mads Toghøj.

Regeringen lukkede den 11. marts 2020 landet ned grundet Corona. En dato vi alle vil huske, ikke mindst fordi det var året hvor vores lille forening kunne have fejret 25. års jubilæum. Som nævnt tidlige udsatte vi koncerten med Other Roads til mandag den 28. marts 2022. Denne koncert har vi valgt at fejre vores jubilæum med, så koncerten d. 28. marts bliver altså en jubilæumskoncert, som kun er for medlemmer og med en beskeden entre på kr. 25,-

Hjemmesiden er godt besøgt helt nøjagtig var der ….. som var forbi siden i 2021. Og mange læser vores nyhedsmail.

Som musikansvarlig har Dorthe valgt ikke at forlænge kontrakten, vi takker for det gode samarbejde med Dorthe og Svend Erik, og er glade for, at Svend Erik vil fortsætte som musikansvarlig.

Medlemstallet faldt desværre noget i 2021 helt nøjagtig til 165. Årsagen behøves man nok ikke den helt stor matematiske eksamen for at regne ud. Corona satte også her sit tydelig aftryk.

Erhverskontrakterne valgte vi ikke at forny i 2021 grundet Coronaen.

Tak til vore sponsorer, Folkets Hus og Allround Musik for det gode samarbejde.

Stor tak til bestyrelsen, for vores altid hyggelige møder, hvor vi er gode til at blive enige, også selvom det nogle gange kræver, at vi skal lidt langt omkring. Til slut skal der lyde en stor tak til jer medlemmer for den stadige gode opbakning.

Formand Knud Erik Grøn