Tilbage til Generalforsamling

Referat 2019

Referat generalforsamling 18. marts 2019 i Struer Aktivitetscenter

Referat:

 1. Valg af dirigent.

Forslag: Rita, godkendt. Dirigenten konstaterede herefter at indkaldelsen var lovlig ifølge vedtægterne.

 1. Formandens beretning.

Beretning godkendt. Se hele beretningen herunder.

 1. Kassererens beretning.

Fantastisk positiv beretning med mange detaljer fremlagt med humor 🙂

Beretningen godkendt med akklamation.

 1. Indkomne forslag.( bestyrelsen har ændringsforslag – se vedtægter hvor seneste rettelser er skrevet med blåt!)

Forslag godkendt og rettes på hjemmesiden.

 1. Valg:

Bestyrelsen:

 • Knud Erik Grøn (modtager genvalg)
 • Bent Kudsk (modtager genvalg)
 • Bruno Dahl Bruun (modtager genvalg)
 • Sonja Christiansen (modtager genvalg)

Suppleanter:

 • Merethe Støttrup
 • Birgit Roesgaard

Revisorer:

 • Irene Kristensen
 • Tove Krarup Stigaard

Samtlige personer blev genvalgt og konstitueret som vist herover.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2020.

Uændret 125 kr.

 1. Eventuelt.

Roser til bestyrelsens indsats.

Der er mange muligheder for flere erhvervsmedlemmer. Tages op i bestyrelsen.

Sponsoraften for at rekruttere sponsorer kunne være en ide. Sponsorindlæg på aftenen. Value for money siger en af vore sponsorer.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at sig tak for god ro og orden.

Formandens beretning.

Det er ikke altid så nemt at komme i gang, tror vi kender det lidt alle sammen, overspringshandlingerne, men sådan har det ikke været i år.

Jeg har glædet mig rigtig meget til at aflægge beretning for vores lille forening. ”Hvorfor”, jov fordi det går så forrygende godt i Folk Club ´95.

Der har i 2018 været afholdt 10 arrangementer. Otte traditionelle klubaftner, Åben Scene på gymnasiet og så var vi med på havnen til Limfjorden Rundt.

Forårs programmet startede, som altid i Folk Club ´95, inden vinteren rigtig har sluppet sit tag. La Porta Band åbnede sæsonen i januar for fuld musik, og blev også årets publikumsrekord med hele 200 gæster. The Raggedy Anns havde vi i februar. Walther, Sine & Morten Husted i marts. The Sands Family i april. Vi afsluttede foråret med Erik Grip i maj.

Efter en helt forrygende sommer, som næsten ingen ende ville tage, så var jeg faktisk lidt nervøs for, om det nu også kunne lade sig gøre, at få folk inden døre igen. Men det gik heldigvis rigtig godt, enhver bekymring blev gjort til skamme, vi startede efterårssæsonen med ikke mindre end 117 gæster til Souvenirs i september. I oktober havde vi Nalle & His Crazy Ivans, og så rundede Ellie sæsonen af i november.

Til de otte traditionelle klubaftner, har der i 2018 været gennemsnitlig 130 gæster, hvilket må siges at være yders tilfredsstillende.

Til Limfjorden Rundt, som afholdes hvert år i starten af september, havde Folk Club ´95 et telt på havnen. Det var første gang, så vi var meget spændte på hvordan det ville gå. Det gik over alt forventning. Rigtig mange gæster kikkede forbi, og helt fyldt blev teltet da La Porta Band gik på scene til afslutningen. Jeg vil gerne takke de sponsorer der gjorde dette muligt;

 1. Lydens By, som støttede med kr. 10.000, – til musikken.
 2. Thisted Bryghus.
 3. Cafax, for kaffe og lån af kaffemaskiner.
 4. Ved Fjorden, for kontant beløb pr. solgt portion skipper labskovs, at Frans fik udsolgt, var jo kun glædeligt.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle som hjalp til, på alle mulige andre måder, ingen nævnt ingen glemt, men det var et fantastisk teamwork.

Traditionen tro sluttede vi året af med Åben Scene på gymnasiet.

Med hensyn til markedsføring af vores arrangementer, har vi som lovet sidste år, udarbejdet en spørgeundersøgelse. Der var en rigtig god besvarelses procent. Af resultatet kan vi se, at hjemmesiden kom på førstepladsen. Den var desværre lige nede en kort periode i slutningen af året pga. noget licens halløj, men nu er den fuldt oppe at kører igen, og stadigvæk godt besøgt. Der er også lavet et par nye tiltag. Det er nu muligt at klikke på et link og derved komme direkte ind på Folk Clubs facebook profil. Det er også muligt at få en lille musisk smagsprøve ved at klikke på billedet ved de enkelte arrangementer.

Mange svarede også at de var meget glade for nyhedsmailen, så det fortsætter vi selvfølgelig også med. Med hensyn til plakater rundt i byen, var der ikke den helt store begejstring, vi har besluttet at indskrænke det til de mest aktuelle steder.

Facebook gruppen Folk Club ´95, var også et af de svar, som lå højt på listen ved spørgeundersøgelsen. I må meget gerne være med til at gøre gruppen mere attraktiv, ved at lægge relevante opslag ind. Som administrator vil jeg forsøge, at være forbi på siden hver dag, sådan at ansøgninger om medlemskab samt opslag godkendes hurtigst muligt.

Der er kommet en ny persondataforordning. Vi har som følge heraf lavet en persondatapolitik. Den kan ses på hjemmesiden.

Musiksamrådet bevilligede i 2018 ikke helt det, vi havde søgt om. Vi havde nok håbet på, at de også syntes det var en god ide` med Folk musik på havnen til Limfjorden Rundt. Derfor søgte vi om et tilskud på 22.000,- til Åben Scene og Folk på havnen, men vi fik bevilget kr. 2000,-. Vi takker hermed for tilskuddet.

Vi har ansøgt om 8000,- i støtte fra Musiksamrådet til klubaftner i 2019.

Kontrakten med Dorthe og Svend Erik, som musikansvarlige er forlænget.

Tak for det gode samarbejde.

Medlemstallet ligger stabilt på ca. 240.

Stor tak til medlemmerne for den altid gode opbakning.

Tak til Erhvervssponsorer, Folkets Hus og Allround Musik for godt samarbejde.

Sidst men ikke mindst, stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og hyggeligt samvær.