Tilbage til Generalforsamling

Referat 2024

Generalforsamling i Folk-Club ’95, 4. marts 2024

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning ved formanden

3. Årsregnskab ved kassereren

4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 5. Valg

1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er: Daisy Wium, Evald Schmidt (modtager ikke genvalg) Jens Ole Jespersen

2. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

På valg er: Birgit Roesgaard, Merete Støttrup (modtager ikke genvalg)

3. Valg af 2 revisorer for 1 år: På valg er: Irene Kristensen Tove Stigaard

6. Fastsættelse af næste års kontingent

7. Eventuelt

Referat:

1. Rita Grøn vælges

2. Formandens beretning ved Knud Erik Grøn vedlægges

Referatet godkendes

3. Kasserer Jens Ole Jespersen aflægger regnskab

Regnskabet godkendes

4. Der er ikke kommet forslag ind.

5. Valg

Daisy Wium og Jens Ole Jespersen genvælges

Forslag Bente Haislund, som vælges.

Suppleant

Birgit Roesgaard genvælges

Forslag Hans Jacob Eriksen, som 09 vælges.

6, Kontingentet fortsætter uændret

7. Merethe Støttrup siger tak for godt samarbejde

 

Formandens beretning for året 2023.

Der var en gang”. Sådan starter jo alle gode eventyr. Det er også tilfældet for eventyret om Folk Club `95. ”Der var en gang” for snart 30 år siden, en flok folk musikelskere, som startede med at invitere til klubaftner på tagskægget på Gimsinghoved. Siden må vi siger, at det, hvis vi skal være lidt vestjyske, er gået meget godt.

I 2023 var der helt nøjagtig 232 personer, som havde tegnet medlemskab i Folk Club `95.

Der blev i 2023 afholdt 10 arrangementer. 8 traditionelle klubaftner – Limfjorden Rundt på havnen og Julekoncerten.

Forårets program startede i januar med Almost Irish, et meget velkendt band i klubben, og, som endnu engang, trak fuldt hus.

I februar, den sidste af de mørke vintermåneder var det Sorten Muld, et for måneden meget passende navn. Sorten Muld var åbenbart et ret ukendt navn blandt vores medlemmer, kun 65 havde den aften fundet vej til Folkets Hus. At de så til gengæld var kendt længer ud over kommunegrænsen, viste sig ved at der kom ikke mindre end 60 gæster.

Other Roads endnu et af de kendte bands gæstede os i marts.

I april var det Barrow, og Thing House Blues Band rundede forårets program af i maj.

Tradition tro, var Folk Club ´95 en del af festlighederne, da de flotte træskibe lagde til kaj i Stuer Havn under årets Limfjorden Rundt. En dejlig dag hvor vores telt endnu en gang var godt besøgt. Tak til Færch Fonden, Nodea-fonden og Sparekassen Danmark fonden Vendsyssel for økonomisk støtte. Tak til Ivan Jacobsen, som igen sørgede for at teltet blev stående ved levering af balastklodser. Tak til Meny for lån af kaffemaskiner, til Ved Fjorden for tilskud pr. solgt portion skipperlabskovs, til Rita for bagning af kringler. Sidst men ikke mindste til alle frivillige. Uden alt den støtte og hjælp var det ikke muligt at holde sådan et arrangement gratis for publikum.

Efterårets program startede i september med HP Lange Big Gumbo.

I oktober Nothern Assembly, som stod for årets publikums rekord, med ikke mindre end 215 publikummer.

Mallemuk rundede i november efterårets program af.

Endnu en tradition er, at vi i december afholder julekoncert med spisning. Denne gang i vores kendte omgivelser i Folkets Hus. Det blev en rigtig god og hyggelig aften. Stor tak til Folkets Hus for husly, og kan vist godt sige, vi gerne vil komme igen i 2024.

Også i år deltog bestyrelsen med ægtefælder i nytårskuren for de frivillige foreninger i Struer Kommune. Et rigtig godt arrangement hvor der uddeles mange priser. Folk Club `95 var også denne gang indstillet til kulturprisen. Desværre gik det ikke vores vej denne gang, men jeg er nu stolt over at klubben overhovedet var nomineret.

Hjemmesiden og Facebook er stadig sammen med nyhedsmailen vores bedste måde at nå ud til alle medlemmer.

Svend Erik fortsætter som booker. Det nedsatte musikudvalg er kommet godt i gang og det har, som forventet lettet arbejdsgangen i bestyrelsen.

Tak til vores Sponsorer, Folkets Hus og Allround Musik. Stor tak til Kristian Hedegaard for det gode samarbejde.

Stor tak til bestyrelsen, for den kæmpestore arbejdsindsats der ydes og det gode samarbejde. Der er ikke mange bestyrelser, hvor man som medlem føler at man er en stor familie. Tak for det.

Til slut skal der lyde en stor tak til jer medlemmer for den til stadighed gode opbakning.

På bestyrelsens vegne.

Knud Erik Grøn