Folk-Club ’95

Se det spændende forårsprogram 2024.

 

Indkaldelse til generalforsamling i Folk-Club ’95

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Folk-Club ’95 mandag den 4. marts 2024 kl. 19.00 i lokale 5 i Struer Aktivitetscenter, Skolegade 5.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning ved formanden

3. Årsregnskab ved kassereren

4. Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

5. Valg

1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Daisy Wium, Evald Schmidt (modtager ikke genvalg) og Jens Ole Jespersen

2. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg er: Birgit Roesgaard og Merete Støttrup (modtager ikke genvalg)

3. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er: Irene Kristensen og Tove Stigaard

6. Fastsættelse af næste års kontingent

7. Eventuelt

Ved generalforsamlingen er Folk-Club ’95 vært ved en bid brød, og derfor er tilmelding nødvendig. Tilmeld dig via SMS til Knud Erik Grøn på 2871 9743 senest mandag d. 26. februar. For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at man kan deltage i generalforsamlingen, når man har betalt kontingent for 2024.