Tilbage til Om os

Persondatapolitik

Persondatapolitik for FOLK-CLUB ’95
Med virkning fra 25. maj 2018 gælder en ny EU persondataforordning. Den hedder GDPR, og det står for General Data Protection Regulation. Den gælder også for Folk-Club ’95, og derfor har foreningen vedtaget denne persondatapolitik.
Hvilke data gemmes?
Foreningen gemmer følgende oplysninger om medlemmerne: Navn, postadresse, emailadresse og kontingentets betalingsdato.
For bestyrelsesmedlemmerne gælder desuden, at deres CPR-oplysninger indsamles.
Hvordan gemmes dataene?
Dataene gemmes elektronisk og er sikret med adgangskode.
Hvad bruges dataene til?
Oplysningerne bruges til medlemsregistrering, dermed indgår de i foreningens regnskab. Oplysningerne bruges desuden til direkte kommunikation til medlemmerne om foreningens aktiviteter.
Bestyrelsesmedlemmernes CPR-oplysninger videregives til foreningens bankforbindelser.
Persondataene videregives kun til 3. mand, hvis det er påkrævet iflg. lov eller efter en domstolsafgørelse.
Hvor længe gemmes dataene?
Medlemsoplysningerne gemmes som medlemskartotek i indeværende og foregående år. Desuden gemmes oplysninger om medlemmernes kontingentbetaling som regnskabsbilag i indtil 5 år.
Bestyrelsesmedlemmernes CPR-oplysninger destrueres, når oplysningerne er videregivet til foreningens bankforbindelser.
Medlemsaccept til at Folk-Club ’95 opbevarer persondata
Folk-Club ’95 er en frivillig forening. Vi betragter indmeldelse i Folk-Club ’95 som samtykke til, at foreningen indsamler og opbevarer de i denne politik nævnte persondata.
Dataansvarlig
Foreningens formand er dataansvarlig. Henvendelse om indsigt i persondata eller indsigelse mod registrering og behandling af persondata skal rettes til den dataansvarlige.
Persondatapolitikken offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Persondatapolitikken er vedtaget af bestyrelsen for Folk-Club ’95 den 14. maj 2018.