Tilbage til Generalforsamling

Indkaldelse og dagsorden 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Folk-Club’95

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

mandag den 14. juni 2021 kl 19.00 i Aktivitetscentret Struer, Salen.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3 Kassererens beretning

4. Indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

5. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Knud Erik Grøn

Bent Kudsk

Bruno Dahl Bruun

Sonja Christiansen

Alle modtager genvalg

Suppleanter:

Merethe Støttrup

Birgit Roesgaard

Revisorer

Irene Kristensen

Tove Krarup Stigaard

6. Fastsættelse af kontingent for 2021

7. Eventuelt

Ved generalforsamlingen er Folk-Club ’95 vært ved en bid brød. Af hensyn til dette er tilmelding nødvendigt. Tilmelding på SMS til Knud Erik Grøn på 28719743 senest den 10.juni kl 12.00

For god ordens skyld, gør vi opmærksom på, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har betalt kontingent for 2021 – og man har corona passet i orden.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Sonja Christiansen