Strict Standards: Declaration of CMSMailer::GetHelp() should be compatible with CMSModule::GetHelp($lang = 'en_US') in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/modules/CMSMailer/CMSMailer.module.php on line 863 Strict Standards: Declaration of CMSMailer::GetAdminDescription() should be compatible with CMSModule::GetAdminDescription($lang = 'en_US') in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/modules/CMSMailer/CMSMailer.module.php on line 863 Strict Standards: Declaration of FileManager::GetHelp() should be compatible with CMSModule::GetHelp($lang = 'en_US') in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/modules/FileManager/FileManager.module.php on line 583 Strict Standards: Declaration of FileManager::GetAdminDescription() should be compatible with CMSModule::GetAdminDescription($lang = 'en_US') in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/modules/FileManager/FileManager.module.php on line 583 Strict Standards: Declaration of MenuManager::GetAdminDescription() should be compatible with CMSModule::GetAdminDescription($lang = 'en_US') in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/modules/MenuManager/MenuManager.module.php on line 359 Strict Standards: Declaration of News::GetAdminDescription() should be compatible with CMSModule::GetAdminDescription($lang = 'en_US') in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/modules/News/News.module.php on line 740 Strict Standards: Declaration of Printing::GetAdminDescription() should be compatible with CMSModule::GetAdminDescription($lang = 'en_US') in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/modules/Printing/Printing.module.php on line 231 Strict Standards: Declaration of Search::GetAdminDescription() should be compatible with CMSModule::GetAdminDescription($lang = 'en_US') in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/modules/Search/Search.module.php on line 268 Strict Standards: Non-static method PageInfoOperations::LoadPageInfoByContentAlias() should not be called statically in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/index.php on line 243 Strict Standards: Non-static method Events::SendEvent() should not be called statically in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/index.php on line 369 Strict Standards: Non-static method Events::ListEventHandlers() should not be called statically in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/lib/classes/class.events.inc.php on line 104 Strict Standards: Non-static method CMSModule::GetModuleInstance() should not be called statically in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/lib/classes/class.events.inc.php on line 125 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/modules/CMSMailer/CMSMailer.module.php:863) in /customers/d/a/1/folkclub95.dk/httpd.www/index.php on line 371 Folk-Club '95 - Sponsorkontrakt 2018

Sponsorkontrakt 2018

 

Folk-Club ’95

Folk-Club ’95 er en upolitisk, selskabelig og kulturel forening, der har til formål at virke almennyttig ved at udbrede og vedligeholde interessen i det vestjyske for især folkemusik gennem afholdelse af musikarrangementer. Evt. overskud ved disse skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Foreningens arrangementer finder fortrinsvis sted i Folkets Hus på Tegltorvet i Struer, men større arrangementer kan afholdes andetsteds. Traditionelt afholder vi klubaften den sidste mandag i hver måned bortset fra sommerferien og december, men af og til afviger vi fra dette mønster, hvis vi får et godt tilbud om kunstnere, vi ikke kan takke nej til.

Vi tror selv, at vi har fundet en kulturel niche her i det vestjyske, hvor vore medlemmer, der mestendels er mellem 35 og 70 år gamle, i stor grad bruger weekender til runde fødselsdage, sølvbryllupper, børn og børnebørn, hvorfor de er glade for at kunne gå i byen mandag aften for at høre god musik, samtidig med, at de kan nyde en øl eller et glas vin. Folk-Club ’95 har eksisteret siden 1995 og har nu etableret sig med et godt og stabilt medlemstal. Foreningen har hjemsted i Struer, men medlemmerne kommer fra en stor del af det vestjyske, lige fra Hurup i nord til Nr. Nebel i syd og fra Ringkøbing i vest til Skive i øst.

Vi mener, det er vigtigt, at deltagerprisen for vore klubaftener er så lav, at det ikke er prisen, der begrænser deltagelse. Medlemsgebyret er vores vigtigste indtægtskilde og væsentligste basis for betalingen af besøgende kunstnere. En eller to gange årligt prøver vi så med et lidt dyrere arrangement, hvor kunstnerhonoraret er noget større, og hvortil der derfor er forhøjede billetpriser.

Hvor vi i foreningens første leveår i stor udstrækning baserede vore klubaftener på optræden af lokale musikere, amatører såvel som professionelle, så er musikkvaliteten gradvis blevet bedre og bedre, ligesom lyd-, scene- og publikumsfaciliteterne blev væsentligt forbedret, da vi rykkede ind i det ”nye” Folkets Hus i januar 2006.

Udgifterne til musikere, husleje og rengøring i Folkets Hus samt hyre til en professionel lydmand er gennem årene steget væsentligt mere end vore indtægter, så nogle år har vi desværre kunnet se røde tal i årsresultatet. Især på det område har erhvervsmedlemskaberne været en rigtig god hjælp.

Derfor håber vi at kunne fortsætte det aktive samarbejde med områdets erhvervsliv i form af tegning af en række erhvervsmedlemskaber. Folk-Club '95 har i de senere år haft omkring 13.000 besøg på hjemmesiden, hvoraf en stor del er opslag fra lokalområdet. Erhvervsmedlemmer bliver ligeledes eksponeret ved alle vores arrangementer. Erhvervsmedlemmerne har mulighed for at indgå aftale om øget markedsføring ved enkeltarrangementer i kraft af et øget sponsorbidrag, f.eks. ved køb af billetter til en større del af erhvervsmedlemmets medarbejderstab.

Yderligere information om Folk-Club ’95 og vore arrangementer kan findes på www.folkclub95.dk

Evt. spørgsmål kan rettes til foreningens formand, Knud Erik Grøn på tlf. 28 71 97 43 eller pr. mail til knusse@live.dk.

 

Folk-Club ’95

 

Erhvervsmedlemskab 2018

Aftale mellem:

Folk-Club ’95

og medundertegnede erhvervsmedlem:

Pkt. 1. Aftalens omfang

 1. Nærværende erhvervsmedlemskab gælder for et kalenderår.

Pkt. 2. Former for sponsorater:

 • Gevinstsponsorat:

   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer

   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer

   • Adgang til medlemspris

   • Pris: Donation af gevinster til en værdi af mindst 500 kr. eller betaling af

500 kr. til køb af gevinster.

   • Værdi af sponsorat: 500 kr.

 • Standardsponsorat:

   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer

   • Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside

   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer

   • 12 entrebilletter til klubbens arrangementer

   • Pris: 1000 kr.

   • Værdi af sponsorat: 1400 kr.

 • Premiumsponsorat:

   • Omtale på klubbens hjemmeside og ved vore arrangementer

   • Link fra klubbens hjemmeside til sponsors hjemmeside

   • 2 medlemskort – Gælder for 4 personer

   • 12 entrebilletter til klubbens arrangementer

   • 10 ølbilletter

   • Pris: 1500 kr.

   • Værdi af sponsorat: 1850 kr.

Pkt. 3. Erhvervsmedlemmets forpligtelser

a. Erhvervsmedlem betaler i henhold til det indgåede sponsorat.

b. Folk-Club ’95 opkræver betalingen i januar til betaling efter 15 dage.

c. Betalingen kan overføres til Foreningens konto, Bankreg. nr.: 7500, kontonr.: 5004272.

Pkt. 4. Forpligtelser for Folk-Club ’95

a. Folk-Club ’95 giver med denne aftale erhvervsmedlemmet ret til at kalde sig sponsor for Folk-

Club ’95.

b. Se pkt. 2

Pkt. 5 Aftalens løbetid

 1. Nærværende erhvervsmedlemskab er foreløbig indgået for året 2018. Aftalen kan forlænges for 1 kalenderår ad gangen.

 2. Medlemskabet er uopsigeligt i aftalens løbetid.

Pkt. 6 Underskifter

 1. Nærværende aftale er underskrevet i 2 enslydende kopier.

Pkt. 6 Valg af sponsorat (sæt kryds)

 

SPONSORAT:

PRIS:

VÆRDI:

SÆT KRYDS

PRÆMIESPONSORAT

500 KR

500 KR

 

STANDARDSPONSORAT

1000 KR

1400 KR

 

PREMIUMSPONSORAT

1500 KR

1850 KR

 

………………………………., den / 2018

Underskrifter:

_________________________________           ________________________________

For Folk-Club ’95                                                     Erhvervsmedlemmet