Næste arrangement

Som annonceret under  forårets sidste koncert vil Folk-Club '95 deltage i festligholdelsen af Limfjorden Rundt onsdag den 12. september.


 

HVORFOR

I Folk-Club ’95 ønsker vi at udbrede kendskabet til Folk-Musik, og vi finder det foreneligt med et arrangement i Lydens By regi, hvor vi kan bidrage meget til at skabe en god totaloplevelse.

Vi tror, at der er et stort potentiale i arrangementet, hvor der er mulighed for via omtale og annoncering, at tiltrække mange interesserede på Struer Havn. Det er en oplagt chance for ekstra branding af byen og Folk-Club '95.

Vi vil levere lyd på en ny måde og give besøgende en anderledes oplevelse. Vi vil opstille et festtelt i området og fylde det med glad musik og sang. Vi ønsker at arrangementet skal være gratis for besøgende, så alle kan nyde bølgerne af lyd og fjord under besøget på Struer Havn.

Det vil selvfølgelig være muligt at købe diverse drikkevarer, og som noget nyt tilbyder Ved Fjorden en gang skibberlabskovs sidst på dagen.

Teltet "åbnes" kl. 14.00 og vi regner med at slutte kl. 21.00.

Programmet er ikke endelig færdig endnu, men følg med på denne side og Limfjorden Rundts hjemmeside, hvor man kan se hele programmet for arrangementet.